Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
MJK-Resta
Y-tunnus: 2872723-6
Tel.: +358 40 416 3476
Email: junayed792@gmail.com

Rekisterin nimi
Ravintola Metropol asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus:.
Ostojen ja maksujen hallinta
Ravintola Metropol verkkokaupassa.

Rekisterin sisältö:
Asiakkaan nimi
Osoite
E-Mail
Puhelinnumero
Ostetut tuotteet
Määrä
Toimitusosoite

Tietojen lähde:
Asiakkaan oma ilmoitus

Tietojen käsittely
Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille..
Tiedot ovat ainoastaan Ravintola Metropol  käyttöön.

Rekisterin periaatteet:
Rekisteristä ei pidetä paperikopioita.
Tietokoneperusteinen systeemi on suojattu palomuurilla ja salasanalla.
rekisteriä käsittelevät ainoastaan henkilöt joille on annettu oikeus siihen.

Yksityisyys suoja:
Tilaukset käsitellään SSL turvallisuus protokollalla.
Tämä protokolla takaa että ulkopuoliset eivät pääse lukemaan tai kopioimaan tietoja.
SSL protokollaan luottavat pankit ja rahalaitokset
sekä verkkokaupat joille korkea tietoturva on tärkeää.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin
sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaisille.